“De meeste basisscholen willen hun leerlingen een open houding meegeven en juist kunsteducatie kan daaraan bijdragen. Het is een ambitie die prachtig aansluit bij het traject De Cultuur Loper, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor alle mensen, inclusief wijzelf, die de school ondersteunen die ambitie waar te maken.”

Vanaf 2013 wordt met de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de regie over cultuureducatie meer in handen van de scholen gelegd. Kunstbalie investeert in het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, zodat samenhang én opbouw inzichtelijker worden en scholen zelfstandig hun programma kunnen afstemmen op de eigen visie. Voor samenwerkingsverbanden van scholen met veel kunstaanbod in hun directe omgeving hebben wij het keuzemenu. Voor scholen die de ambitie hebben verdere stappen te zetten bij de manier waarop zij cultuureducatie willen toepassen, startten wij in 2013 met De Cultuur Loper. Alles in samenwerking met partners die ook voor het onderwijs werken, die in 2013 hechter was dan ooit.

Klik op de knoppen om meer over dat onderwerp te zien en/of te lezen.

Klik op de knoppen in de legenda om deze aan of uit te zetten.

“In het voortgezet onderwijs denken docenten hard na over hoe ze talent en creativiteit bij jongeren kunnen stimuleren. Met het Investeringsprogramma Voortgezet Onderwijs helpen wij scholen bij het ontwikkelen van innovatieve kunstprojecten en deskundigheidsbevordering.”

In 2013 heeft Kunstbalie de rechtstreekse samenwerking met het voortgezet onderwijs doorgezet. In gesprekken met kunstvakdocenten probeerden wij de vragen over kunsteducatie die leven bij het voortgezet onderwijs boven tafel te krijgen. Kunstencentra, lokale intermediairs en kunstproducenten zijn de belangrijkste partners in de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs. In samenwerking met deze partners ontwikkelden wij investeringsprogramma’s, de Got2Cultuurdagen, De Cultuur Loper, scholingsactiviteiten en het programma-advies van het bovenlokale aanbod. Kunstbalie treedt op als belangrijke verbinder tussen lokale en bovenlokale partijen.

Klik op de knoppen om meer over dat onderwerp te zien en/of te lezen.

Klik op de knoppen in de legenda om deze aan of uit te zetten.

“Brabant kent een rijk verenigingsleven. Met investeringsprogramma’s voor en advies aan provinciaal werkende verenigingen en het Kunstbalie Fonds Amateurkunst voor lokale initiatieven laten wij zo veel mogelijk Brabanders genieten door en van actieve kunstbeoefening.”

Ook in 2013 waren de inspanningen van Kunstbalie gericht op het versterken van de sector waarin zo’n 4600 verenigingen, clubs en instellingen actief zijn. Met advies, scholing en investeringen ondersteunt Kunstbalie koepels, topensembles en verschillende kunstwedstrijden. De brede basis en het toptalent dat het Brabantse cultuursysteem rijk is, willen we sterker maken. In 2013 hebben we ook een stap gezet in het ondersteunen van onze partners om door middel van kunstbeoefening maatschappelijke doelen te realiseren. Onder andere door onze bijdrage aan het project Cultuur & Leefbaarheid. 

Klik op de knoppen om meer over dat onderwerp te zien en/of te lezen.

Klik op de knoppen in de legenda om deze aan of uit te zetten.

Klik op de knoppen om meer over dat onderwerp te zien en/of te lezen.

Kunstbalie
Ringbaan Oost 8-17
5013 CA Tilburg
T. 013 464 82 80
Redactie: Jan Stoffels, Marieke de Wolf,
Ilonka de Ridder, Marjan Kieboom, Franny Meijer
Ontwerp en regie: Beelenkamp Ontwerpers
Film en montage: Beeldpraat
Fotografie: Peter van de Kerkhof
Bouw: IT Bytes